Cộng tác viên web

  • Hoa hồng: nhận được 10% trên mỗi sản phẩm
  • Áp dụng: toàn bộ sản phẩm trên web, trừ key IDM
  • Rút tiền: Tự động thanh toán khi đủ 50,000 VND hoa hồng.

Nếu bạn chưa có tài khoản HIENPC, vui lòng vào đây Đăng ký, sau đó quay lại trang này để tham gia Cộng tác viên web HIENPC ạ !