Chính sách bảo hành

Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho bạn tại trang web HIENPC. Dưới đây là Chính Sách Bảo Hành của chúng tôi, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và điều kiện liên quan đến việc bảo hành sản phẩm của chúng tôi.

1. Thời Gian Bảo Hành

1.1 Sản Phẩm Phần Cứng: Bảo hành áp dụng theo thời gian quy định cụ thể cho từng sản phẩm phần cứng. Thông tin chi tiết có thể được xác định trong mô tả sản phẩm hoặc hóa đơn.

1.2 Sản Phẩm Phần Mềm: Bảo hành áp dụng theo điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp phần mềm. Xin vui lòng kiểm tra thông tin khi mua sắm.

2. Điều Kiện Bảo Hành

2.1 Nguyên Tắc Chung: Bảo hành chỉ áp dụng khi sản phẩm được sử dụng đúng cách theo hướng dẫn sử dụng.

2.2 Không Bảo Hành:

  • Sản phẩm bị hư hại do tai nạn, rơi rớt, va chạm, hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  • Sản phẩm bị thay đổi, sửa chữa hoặc can thiệp mà không có sự cho phép của chúng tôi.
  • Sản phẩm bị chia sẻ, làm lộ, mã kích hoạt, bản quyền, phần mềm, thông tin đơn hàng,… cho người khác.

3. Quy Trình Bảo Hành

3.1 Liên Hệ: Nếu bạn phát hiện lỗi hoặc vấn đề với sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected] trong thời gian bảo hành.

3.2 Xác Nhận và Gửi Trả: Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và yêu cầu của bạn và hỗ trợ bạn trong quá trình gửi trả sản phẩm để kiểm tra và xác nhận lỗi.

3.3 Sửa Chữa hoặc Thay Thế: Chúng tôi sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu lỗi được xác nhận là do sản phẩm hay quá trình sản xuất.

4. Giao Nhận và Phí Vận Chuyển

4.1 Gửi Trả: Bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc gửi trả sản phẩm theo hướng dẫn của chúng tôi.

4.2 Phí Vận Chuyển: Phí vận chuyển trong quá trình bảo hành có thể được áp dụng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường hợp.

5. Liên Hệ và Hỗ Trợ

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Hành, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành chất lượng và nhanh chóng để đảm bảo sự hài lòng của bạn với sản phẩm từ HIENPC. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và mua sắm tại trang web của chúng tôi.